Yükselen Gençlik Derneği Kuruldu

Çaykara imam hatip öğrencisi iken 24 Nisan 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde 8.Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığına seçilerek ülke genelindeki on beş milyonu aşkın öğrenciyi temsil eden, Muhammed Muhsin Aksoy Yükselen Gençlik Derneği Genel Başkanlığına seçildi.

Dernekpazarı İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy’un oğlu olan Muhammed Muhsin Aksoy Öğrencilik yaşamında sosyal faaliyetlerin her alanında bulundu. Sırasıyla,  2008 Rize İl Öğrenci Meclisi Üyeliği, 2010 Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkan Vekilliği,  2011Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkanlığı, 2011 Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı, daha sonra girdiği Karadeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, KTÜ İlahiyat Kulübü Başkanı, KTÜ İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi ve son olarak Yükselen Gençlik Derneği Genel Başkanlığına seçildi.

Genel Başkan Muhammet Muhsin Aksoy Başkanlığında kurulan derneğin, Genel Başkan Yardımcılığını Adem Yılmaz, Genel Başkan danışmanı Hasan Burak Halıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Köken, Tanıtım ve Medya Başkanı Samet Kurt, Hanımlar Komisyonu Başkanı Büşra Güngör yönetiminde faaliyetlerini yürütüyor

Dernekleşme süreci ne zaman başladı?
Yükselen Gençlik Derneği’nin temelleri 2012 yılı Nisan ayında atıldı. Farklı görüşlerin bir arada çalışma ortamı bulduğu gençlik meclisleri ve öğrenci meclisleri gibi oluşumlarda görev yapan arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Herkes tarafından olmasa da bu oluşumlarda farklı görüşlere sahip olunmasına rağmen aramızda samimi bir bağ oluşuyordu. Aslında olması gereken de buydu. Ama Osmanlı’nın yıkılışından günümüze kadar yaşanan çeşitli süreçler neticesinde insanımız çeşitli fırkalara ayrılarak kardeş kavgası çıkarıldı. Bu durum neticesinde yaşadığımız kardeşlik, anlayış ve hoşgörü duyguları bize olağanüstü bir şeymiş gibi geliyor.

Geçmişten günümüze kadar gelen ve tesirleri halen devam etmekte olan bu duruma bir çözüm bulmak gerektiğine inanan gençler olarak bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündük ve bunun için ilk aşamada bir platform kurmaya karar verdik. Platformun ismini “Yükselen Gençlik” olarak belirledik.

Dernek ne zaman kuruldu?
Bu çalışmanın 1. yıldönümünde yani 29 Mayıs 2013 tarihinde ise genişleyen halkamız ve oluşan olumlu izlenimler neticesinde Yükselen Gençlik Derneği’ni kurduk. Herkesin merak ettiği bir konuyu da açıklamakta fayda görüyorum. Yükselen Gençlik Derneği yeni bir ideolojik akım değildir. Zaten böyle bir iddiamız olsa Yükselen Gençlik hareketinin amacıyla çelişen bir durum ortaya çıkar. Yükselen Gençlik; milli ve manevi değerlere sahip ama farklı düşüncelere ve ideolojilere mensup gençleri bir arada çalışmaya teşvik eden gönüllü birlikteliğin adıdır. Burada oluşturulacak sevgi ve kardeşlik bağlarıyla topluma öncülük edecek olan bu gençlerle farklı görüşlerdeki insanların birbirlerine olan önyargıları kırılacaktır. Yükselen Gençlik Derneğimizi kurduktan hemen sonra kurumsallaşma sürecimizi başlattık. Yaptığımız hazırlıklar neticesinde 12 Temmuz 2013 tarihinden itibaren genele yayılarak üye alımlarına başladık. Üye alımına başladığımız günden bu mesajı yayınladığımız güne kadar daha bir hafta geçmesine karşın 19 farklı ilimizden üyemizi aramıza dâhil ettik. Üyelerimiz arasındaki arkadaşlarımızdan birçoğunun; on binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca kişiyi genç yaşta temsil etmiş olmaları ve bizimle birlikte bu yola baş koymuş olmaları bizlere hedefimize ulaşma noktasında umut vermektedir.

Derneğin amacı nedir?
Ülkemizde dönem dönem sağcı-solcu, Türk-Kürt, laik-anti laik, o cemaat bu tarikat, ocu bucu diye sürekli milletimiz birbirine düşürülmektedir. Gençliğin ilk dönemlerinde bu tarz ayrımların pek fazla önemli olmadığını ama bu tarz gruplaşmaların gençleri zamanla etki altına aldığı görülmektedir. Asırlarca dünyada adaleti tesis etmiş bir ecdadın torunları maalesef bu oyunlara alet olup birbirine düşmektedir. Milletimize öncülük yapan liderlerin de bu şekilde yetişmesi dolayısıyla bu oyunlara karşı zaaflarının olduğu gözlemlenmektedir. Geleceğin liderlerinin bugünün gençleri olacağına göre geleceğin liderlerinin bu olayların bilincinde yetiştirilmesi gerekmektedir. Farklı düşüncelerde ve liderlik kapasitesine sahip gençleri, farklılıklarımızın bizi biz yapan değerler olduğu bilincinde yetiştirerek günümüzde ve gelecekte birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yaşatılması için bir adım atılması gerektiği yönünde ortak bir fikirde birleşdik. Çeşitli gençlik oluşumlarındaki gençler bu fikir etrafında birleşip ve bu fikri yaymak için 29 Mayıs 2012 tarihinde Yükselen Gençlik Platformu’nu kurdular.

Derneğe kimler üye olabilir?

Derneğimiz üye alımlarına devam ederken aynı zamanda Genel Merkezimizde, Bölgelerimizde ve illerimizde görevlendirmelere de başlamıştır. Dernek olarak kurumsallaşma ve teşkilatlanmamızı tam manasıyla tamamlamamızın akabinde inşallah amacımıza uygun çeşitli faaliyetlerle karşınızda olacağız. Yükselen Gençlik Derneği tüzüğünde belirtilen amaç doğrultusunda çalışmak isteyen herkes derneğimize üye olabilir.

Başlatmış olduğumuz bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, herkesin Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum.

Çaykara Gündem