Öğrenci Konseyi | Seçimler, Sorunlar, Anket Sonuçları

Öğrenci Konseyleri 2005 yılına kadar sadece bazı üniversitelerde bulunuyordu. 2005 yılında ise YÖK’e bağlı olarak bütün üniversitelerde Öğrenci Konseyleri kurulması kararlaştırıldı. Aynı zamanda bütün üniversitelerin Öğrenci Konseyi Başkanlarından oluşan Türkiye Ulusal Öğrenci Konseyi de oluşturuldu. 2010 yılına kadar Öğrenci Konseyi Başkanları 1 yıllığına seçilirken 2010 yılından itibaren 2 yıllığına seçilmeleri kararlaştırıldı. 2012 yılının başında da Türkiye Ulusal Öğrenci Konseyi ismi Türkiye Öğrenci Konseyi olarak değiştirildi. Bu konsey ülkemizdeki 175 üniversitenin Öğrenci Konseyi Başkanlarından oluşup ülkemizdeki tüm üniversite öğrencilerini temsil eden YÖK’e bağlı tek resmi oluşumdur. 7 milyonu aşkın üniversite öğrencisi Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından temsil edilmektedir.