Öğrenci Memnuniyet Anketi 18 ilçede bulunan 87 ilk ve ortaöğretim okulunda öğrenim

gören ilköğretim okulu 8. Sınıf ve ortaöğretim okullarının 11. sınıf öğrencileri arasından

4000 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrenci Memnuniyet Anketinde 15 ana konu üzerinde 50

soru ile katılımcıların memnuniyet algıları ölçülmeye çalışılmıştır.Anket derecelendirmesinde

“Evet”, “Hayır”, “Kısmen” seçenekleri sunulmuştur. Memnuniyet algısı değerlendirme ölçeği

olarak, %85-%100 arası çok iyi, % 65-% 84 arası iyi, % 50-%64 arası orta, % 20-%49 arası

düşük memnuniyet oranı olarak kabul edilmektedir.

Anket Ayrıntılı Raporu