8. Dönem Öğrenci Meclisi

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi projesiyle öğrencilerin seçme, seçilme gibi temel demokratik süreçleri yaşadığını, işbirliği ve katılımcılık gibi deneyimler edindiğini kaydetti.

24 Nisan 2011 Pazar

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 8. Dönem Türkiye  Öğrenci Meclisi projesiyle öğrencilerin seçme, seçilme gibi temel demokratik  süreçleri yaşadığını, işbirliği ve katılımcılık gibi deneyimler edindiğini  kaydetti. 

8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi, TBMM Genel Kurulunda toplandı. TBMM  Başkanı Şahin’in açılışını yaptığı toplantının başında, İstiklal Marşı okundu. 

TBMM Başkanı Şahin, 91 yıl önce zor koşullar altında açılan Meclisin, milletin istiklalini kurtardığını, güçlü Türkiye’nin temellerini attığını ve bugüne kadar  ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalıştığını söyledi. 

”Demokrasi ve özgürlükler Meclisimizle birlikte gelişmiş, ülkemiz demokrasiyle çağdaş ve güçlü ülkelerden biri haline gelmiştir” diyen Şahin, Meclisin açılışının yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediğini, bunlardan birisinin de yaklaşık 15 milyon öğrenciyi kapsayan ve en büyük demokrasi eğitimi projesi olan Türkiye Öğrenci Meclisi olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Şahin, bu projeyle öğrencilerin seçme, seçilme gibi temel demokratik süreçleri yaşadığını, işbirliği ve katılımcılık gibi deneyimler edindiğini ifade ederek, ”Böylece ülke düzeyinde bir demokrasi deneyimi yaşamakta ve gençliğin gözünden beklentiler, düşünceler ifade etmektedirler” dedi. 

TBMM Başkanı Şahin, şunları kaydetti: 

”Bu deneyimin; sizlerin gelişimine, kendinizi yetiştirmenize, demokrasi  kültürünü, demokratik kural ve yöntemlerini öğrenmenize büyük katkısı olacağı nancındayım. Burada ülkemizin farklı bölgelerinden arkadaşlarınızla bir araya gelerek, birbirinizin düşüncelerini dinleme ve fikirlerinizi paylaşma imkanı bulacaksınız. Her biriniz; yörenizin, dağının taşının farklı dokusunu ve rengini getirdiniz. Bunun, sizin düşüncelerinizi geliştirmenize, ülkemizin zenginliklerini tanımanıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. 

Sizlerin demokrasiyi, özgürlükleri ve katılımcılık süreçlerini özümsemiş bireyler olarak yetişmeniz ülkemizin geleceği açısından büyük kazanımdır. Milli köklerimiz ve kültürel değerlerimiz yanında, çağdaş dünyanın birikimi ve gelişmiş değerleri kılavuzunuz olmalıdır. Diyalog, demokratik mücadele, birbirini dinleme, farklı fikirlere açık olmak ve empati yapabilme modern dönemin vazgeçilmez kavramlarıdır. 

Siz de demokratik rekabet ve kurallar içerisinde seçilerek ilinizi temsil etme, buraya kadar gelme hakkı kazandınız. Sizler bilgi çağı koşullarında, enformasyonun yoğun olduğu, demokratik kurum ve kuralları, bilgiyi en iyi şekilde üreten ve kullanan toplumların ileri gittikleri bir dönemde yetiştiniz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz en büyük dileğimizdir. Bu, sizin olduğu kadar ülkemizin geleceği açısından da hayati önemdedir.” 

Mehmet Ali Şahin, Cumhuriyetin amacının; akılla, bilimle fenle daha ileriye gitmek, muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkabilmek olduğunu söyledi. Öğrencilere, ”Yarın bu bayrağı sizler devralacaksınız. Ülkemizi daha ileriye götürmek, uygarlık yarışından geri kalmamak çabasında olacaksınız” diye seslenen Şahin, gençlerin, bunu en iyi şekilde yapacağına, ülkenin kalkınması, milletin refahı için üstün bir gayret göstereceğine inandığını kaydetti. 

TBMM Başkanı Şahin, eğitimin öneminin arttığı, artık lise mezuniyetinin yetmediği, üniversite ve yüksek lisansın, en az bir yabancı dilin gerekli olduğu ve sürekli öğrenmenin sistem haline geldiği bir dönemde daima eğitim hedefinin içerisinde olunması gerektiğini vurguladı. 

TBMM Başkanı Şahin, ”Kendinize, ülkenize ve milletinize güvenmelisiniz. Bu şekilde büyük millet olmanın gururu, adalet ve barışa hizmet etmenin onuruyla daima başarılı olabilirsiniz. Sizlerin katkılarıyla ülkemiz, bugünkünden daha ileri, kalkınmış ve modern bir ülke olacaktır. Demokrasimiz, özgürlükler daha ileriye gidecektir” diye konuştu. 

”Bizde ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında açılan parlamentonun yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır” diyen Şahin, 23 Nisan 1920’de zor koşullar altında açılan TBMM’nin, milletin kaderine el koyduğunu, ülkenin makus talihini aydınlık yarınlara çevirdiğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi TBMM’nin, ”asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsali” olduğunu ifade etti. 

Milli mücadeleyi başarıya ulaştıran Meclisin, çağdaş devrimleri gerçekleştirdiğini, modern Türkiye’nin kurum ve kurallarını oluşturduğunu ifade ederek, henüz Kurtuluş Savaşı verilmeden, devlet kurulmadan TBMM’nin açılmasının, Atatürk’ün milli irade ve demokrasiye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu bildirdi. 

TBMM Başkanı Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: 
”Bugün AB ile üyelik müzakerelerini yürüten güçlü bir Türkiye bulunmaktadır. İşleyen demokrasiye ve gelişmiş bir ekonomiye sahibiz. Türkiye bugün; dünyanın 16. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisine sahip durumdadır. Cumhuriyetimizin ilanından bugüne önemli mesafeler almıştır. 20 milyona yakın gencimiz okullarda ilim irfan, aydınlık gelecek için eğitim görüyorlar. Bunun ülkemizin geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 

Gençlerimiz, yani sizler geleceğimizsiniz. Sizlerin buralarda olması, eğitimle, kültürle gelişimle iç içe olmanız umutlarımızı artırmaktadır. Sizlerin iş hayatında, siyasette, sanatta, sporda, eğitimde katkı sunduğunuz Türkiye bugünkünden daha iyi olacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Sizlere devredilen bayrağı daha ileriye götürmeniz görevinizdir. Sizlerin burada ifade edeceklerinizin, temsilcisi olduğunuz öğrenci kitlesinin ve gençliğimizin düşünceleri olarak önemli olduğuna inanıyorum.” 

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ise Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin dünyada ilk kez Türkiye’de uygulandığını söyledi. 

Projenin, demokrasi bilinci ve insan haklarına saygı kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Çubukçu, ”Çünkü insan yetiştirme sanatı olan eğitimin demokratik kültürü besleyecek şekilde yapılmasını atılması gereken bir adım olarak görmekteyim. Değerler manzumesi olan demokrasinin insanın yaşadığı her yerde kök salması, birey hak ve özgürlüklerinin yerleşmesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır” diye konuştu. 

Demokrasiyi özümseyen bireylerin yetiştirilmesinin, ülkede ve dünyada barış ikliminin hakim kılınmasında önemli rol oynayacağını vurgulayan Çubukçu, proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Okul meclislerinde alınan kararların kamuoyuna duyurulduğunu anlatan Çubukçu, kararların öğretmen, yönetici ve velilerin dikkatine sunulması amacıyla bakanlığın tüm birimlerine gönderildiğini ifade etti. 

Bu yıl, okul meclislerinin faaliyetleri öğrencilerin oy kullanarak seçme ve seçilme kültürüne katkıda bulunduğunu ifade eden Çubukçu, demokrasinin daima ileriye adım atmak ve yenilenmek olarak algılanması gerektiğini söyledi. 

Daha sonra TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin başkanlığında gerçekleştirilen özel birleşimde, 81 ilden gelen öğrenci temsilcileri, yaklaşık 1 saat süreyle andiçti. Öğrenciler, ”Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, Meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim” sözleriyle andiçtiler. 

Ankara Öğrenci Meclisi Başkanı Muhammed Asım Yayla’nın andiçmesinden önce Atatürk’ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Yayla, yeminini ”kutsal bildiğim her şey üzerine andiçerim” diyerek bitirince, Şahin, ”ilave yaptığı gerekçesiyle” yemini tekrarlattı. Şahin, ”Bakın, gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor” diyerek, öğrencileri uyardı. Yayla, daha sonra yeminini tekrarladı. 

Daha sonra, başkan, başkanvekili ve 2 katip üyeden oluşacak Başkanlık Divanı seçimi için başkanlığa 3 önerge verildi.3 aday, 5’er dakika süreyle projelerini anlattı ve listelerine oy istedi. 

Başkan adaylarından Hatay Öğrenci Meclisi Başkanı Sümeyra Tufan, konuşmasında geleceklerine yönelik kaygılarından bahsetti. 

Sınav sistemlerinden ve bunların uygulamasından doğan sonuçlarından muzdarip olduklarını ifade eden Tufan, şöyle konuştu: 

”Hem ilköğretim hem de ortaöğretim ayağında sürekli olarak değişen sınav sistemleri, bizlerin psikolojileri üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratmaktadır. Örneğin ilköğretimde bizden bir dönem önde bulunan öğrenciler çoklu SBS ile liselere yerleşirken, bir sonraki dönemde tekrar tek sınav sisteme dönülmektedir. Bu, hem bizleri hem de varını yoğunu ortaya koyarak bizleri dershanelere, özel derslere gönderen velilerimizi etkilemektedir. 

Bizleri dershanelerin ve özel derslerin elinden kurtaracağı iddiasındaki her yeni düzenleme, öğrenciyi bu sistemin kucağına biraz daha itmektedir. Psikolojik ve sosyal gelişim için çeşitli sosyal projelerde yer almamız gerektiği söylenen bizler; okul, dershane, özel ders üçgeninde koşturmakta ve yıpranmaktayız. Eğitimde fırsat eşitliğinin bir an önce sağlanmasını ve sınav sisteminin, öğrencinin sosyal hayata daha çok dahil olmasını sağlayacak şekilde olmasını talep ediyoruz.” 

Tufan, kalabalık dersliklerde eğitim görmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, ders kitaplarının içerik olarak, sınav sistemi ve dünyanın gelişen şartlarını karşılamadığını iddia etti. 

Mevcut sınav sisteminde kuşkuya düştükleri bazı uygulamalara şahit olduklarını kaydeden Tufan, ”2011 YGS’deki şifre tartışmalarının bir an önce açığa kavuşturulmasını ve mağdur olan öğrenciler ile ailelerinin tatmin edilmesini” istedi. 

Adaylardan İstanbul Öğrenci Meclisi Başkanı Salim Gürsoy, bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 

Mecliste demokrasi sınavını layıkıyla yerine getirmek istediklerini belirten Gürsoy, ”Bu ülke için gerekirse sınır boylarında seve seve canını verecek, gerekirse de bilimsel ve sosyal alanda yapılacak çalışmalara en samimi duygularla katılacak olan bizleriz” dedi. Gürsoy, yaptıkları ve yapacakları bazı projelerden bahsetti.


Başkan adayı Trabzon Meclisi Başkanı Aksoy da sözlerine, ”Biz bu ülkenin 70 milyon evladıyız, hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Hiçbir etken, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraber yürüyüşümüzü, ülkemizin ve milletimizin refahı yolunda kenetlenişimizi sarsmamalı ve kesintiye uğratmamalıdır” diyerek başladı. 

Aksoy, Türkiye Öğrenci Meclisinin yılda bir kez toplanmasının kendileri için yeterli olmadığını söyledi. Yeni bir seçim takvimi oluşturulması, okullar açıldıktan hemen sonra sınıf ve okul temsilcilerinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, Öğrenci Meclisinin her ay TBMM’de toplanması ve tabandan gelen sorunları Meclise sunması gerektiğini vurguladı. Muhammed Muhsin Aksoy, ”Aksi takdirde ‘dostlar alışverişte görsün’ misali buraya yılda bir kez gelip başkan seçilmenin bir getirisi olmayacaktır” dedi. 

Trabzon Öğrenci Meclisi Başkanı Aksoy, geçen cuma günü yaptıkları genel provada dile getirdiği bir konuyu, arkadaşlarının ısrarı sonucu burada yeniden dile getirmek istediğini kaydetti. Geçmiş yıllardaki bir öğrenci meclisinde yaşanan ”Bıyıklı imam hatipli başkan” olayına atıfta bulunan Aksoy, ”Bıyıklı çocuk benim. Keşke basın mensupları bizleri kaşımızla, yaşımızla değil de yaptığımız çalışmalarla gündeme getirseler” diyerek serzenişte bulundu. 

Aksoy’un bu sözleri, salonda bulunan öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde alkışlandı. 

Konuşmaların ardından yapılan gizli oylamada, seçimi Trabzon Çaykara İmam-Hatip Lisesinden Muhammed Muhsin Aksoy’un listesi kazandı. 

TBMM Başkanı Şahin, seçilen divan üyelerini tebrik ederek, koltuğunu Aksoy’a devretti. 

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, konuşmalar sırasında cep telefonuyla bazı öğrencilerin fotoğrafını çekti. 

8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi, ”Başarının tek ölçütünün sınavlar olmadığının dikkate alınması” ve ”kız çocuklarının eğitimi için yapılan çalışmaların devamlılığının sağlanması” yönünde tavsiye 
kararı aldı. 

Öğrenci Meclisi Başkanı Muhammed Muhsin Aksoy, öğleden sonraki birleşimde, 3 ilin temsilcisine gündemdışı konuşma yapmaları için söz verdi. 

Bitlis Öğrenci Meclisi Başkanı Elif Nur Hüseyni, eğitimin her kapıyı açacak anahtar olduğunu söyledi. ”Bizim istediğimiz, daha bilinçli ve eğitimli bir toplumun köklerini oluşturmak” diyen Hüseyni, ”Artık okul kültürünü öğrencilerle paralel yaşayabilen ve öğrencileri gereken şekilde yönlendirebilen bir aile kültürü benimsemek istediklerini” söyledi. 


Erzurum Öğrenci Meclisi Başkanı Ahmet Yalçın, kahvehanelerin dolu, kütüphanelerin ise bomboş olduğunu ifade ederek, gençlerin işsizlik sorununu anlattı. 

Yalçın, ”Biz Fatih Sultan Mehmetiz, Selahattin Eyyübiyiz, Saidi Nursi Hazretleriyiz. Biz Dursun Önkuzu, biz Deniz Gezmişiz. Biz hep beraber Türkiyeyiz, farklılıklarımızla hep biriz, hep beraberiz” dedi. 

Muğla Öğrenci Meclisi Başkanı Uygar Üstün, ÖSYM Başkanının YGS olayı ile ilgili sözlerinden tatmin olmadıklarını belirterek, ”Lütfen bizi tatmin edici yanıtlar versin” diye konuştu. 

Daha sonra öğrenciler, ”Eğitimde fırsat eşitliği” başta olmak üzere, çeşitli konularda görüşlerini açıkladılar. 

Balıkesir Öğrenci Meclisi Başkanı Baran Arslan, öğrencilerin eşit şartlarda eğitim görmesi gerektiğini ifade ederek, ”Biz bu ülkeyi yüceltmek istiyorsak, kahvehanelerde değil kütüphanelerde sabahlamalıyız” diye konuştu. 

Batman Öğrenci Meclisi Başkanı Azat Baltacı da ilinin eğitim sorunlarına değindi. İlinin bulunduğu bölgenin, öğretmenler için zorunlu hizmet bölgesi olduğunu ifade eden Baltacı, ”Öğretmen, zorunlu olarak bölgemize gönderiliyor. Bu öğretmenler 60 kişilik sınıflarda 45 dakika ders vermeye çalışıyor. Bir yılda 4-5 öğretmenle çalışmak zorunda kalıyoruz. Bazen unutuyoruz hangisi kadrolu, hangisi sözleşmeli, hangisi ücretli diye” sözlerini sarf etti. 

Gaziantep Öğrenci Meclisi Başkanı Senem Kaya ise özellikle merkezlerde 70-80 kişilik sınıflarda eğitim görmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, sınıf mevcutlarının azaltılması gerektiğini kaydetti. 

Van Öğrenci Meclisi Başkanı Zelal Çoban, ”Bugün burada illerimizin öğrenci temsilcileriyiz ama ileride milletvekili ve bakan olarak da burada bulunabiliriz” dedi. İlkokulda 5 öğretmen değiştirmek zorun kaldığını belirten Çoban, ”Doğuda görev yapan öğretmelerin özlük haklarında iyileştirme yapılırsa bölgemizden öğretmenler kaçmaz” diye konuştu. 

İzmir Öğrenci Meclisi Başkanı İbrahim Numan Özkaya, sınav sistemi hakkında söz alarak, ülkedeki tüm öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması gerektiğini söyledi. 

Sınav sistemini eleştiren Özkaya, ”Ben de 1 milyon 700 bin YGS mağdurundan biriyim. Ben de yapılan açıklamalardan tatmin olmadım olmayacağım da. Neden dershanelere ihtiyaç duyuyoruz. Ben artık okulumda aldığım eğitim ile sınavlara girmek istiyorum. Skandalların kurumu ÖSYM derhal kaldırılmalıdır, tahammülümüz kalmadı” diye konuştu. 

Kırklareli Öğrenci Meclisi Başkanı Ozan Ercan da ”YÖK’ denilen sistem öğrencileri, ‘bermuda şeytan üçgeni’ adı verilen okul-dersane-özel ders sarmalı içerisine hapsediyor. Hayatımız zehir oluyor” diye konuştu. 

Kocaeli Öğrenci Temsilcisi Fatih Duran, eğitim sisteminin çağın gereklerine göre dizayn edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: 

”Eğitim sistemi bir bakan değişti diye baştan aşağıya değiştirilmez. Bu uğurda bir ömür harcanıyor. Bir aile o çocukları o hale getirene kadar ne emekler harcıyor. Biz bu kadar emekle geleceğiz, bir sınava gireceğiz sonra bir sınava gireceğiz, sonra şifre iddiaları gündeme gelecek. Benim 12 senelik emeğim çöpe atılamaz. Bunu da burada bas bas bağırarak söylerim. Bizi mal, araç, rant gibi işlevlerde kullanmaya çalışanlara derslerinin verilmesini talep ediyoruz. Hiç kimse susmasın, burası susma değil konuşma yeridir.” 

Rize Öğrenci Meclisi Başkanı Büşra Güngör, ”Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri yönergesinde” değişiklik yapılmasını istedi. 

Öğrenci meclisinin daha aktif çalışması için bu yönergenin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Güngör, Meclisin de yılda 2 kez toplanmasını talep etti. 

Türkiye Öğrenci Meclisi, daha sonra verilen önergenin kabul edilmesiyle, tavsiye niteliğinde şu kararları aldı: 

-Sosyal ve hukuk devletinin en temel özelliklerinden biri olan herkesin eğitim hakkından eşit şekilde yararlanma ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmaların devamı ve sürekliliği sağlanmalıdır. 

-Her bireyin farklı ilgi ve yeteneklerinin bulunduğu, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu gerçeğinden hareketle başarının tek ölçütünün sınavlar olmadığı dikkate alınmalıdır. 

-Kız çocuklarının ve kadınların eğitimi için yapılan çalışmaların devamlılığı sağlanmalıdır. 

-Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretim imkanlarından yararlanması için alınan tedbirlerin ve yapılan çalışmaların geliştirilmesine devam edilmelidir. 

-Milli ve manevi değerlerimizin benimsenmesi, korunması ve yaşatılması, gelecek nesillere aktarılmasında toplumun tüm bireyleriyle kurum ve kuruluşları sorumluluk almalıdır. 

-Okul aile birlikleri, aileler ile okul arasında köprü görevi üstlenme sorumluluğuyla çalışmalarını yürütmeli, öğrenci başarısının artırılması için etkin hale getirilmelidir. 

-Demokrasi kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Öğrenci Meclisinin tüm temsilcileri, hak ve sorumluluklarının bilinciyle etkin rol üstlenmelidir. 

Meclis Başkanı Muhammed Muhsin Aksoy, daha sonra birleşimi kapattı.(18.38)

TBMM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir