Sağlam Adımlarla Geliyoruz…

Sağlam Adımlarla Geliyoruz…

Derneğimizin kuruluş tarihinden itibaren yaklaşık sekiz aylık bir süre geride kaldı. Yükselen Gençlik için atılan ilk adımlardan ise bugüne kadar iki yıla yakın bir süre geçti. Şimdiye kadar geçen süre zarfında Yükselen Gençliğin temellerini sağlam bir şekilde atmış olduk.

İlk yola çıktığımızda küçümser bakışlara maruz kaldık, zamanla fikri temellerimizin sağlam olmadığı noktasında eleştirilere maruz kaldık. Daha sonrasında başarılı olamayacağımız noktasında eleştirilere maruz kaldık. Şimdilerde ise faaliyet noktasında yetersiz kaldığımız için eleştirilere maruz kalıyoruz.

Şu anki aşamada derdimizi anlatmak, kardeşlik söylemlerimizi daha yüksek sesle haykırmak için ülke genelinde kurum ve kuruluşlara yönelik nezaket ziyaretlerimize başlıyoruz.

Herkes şunu iyi bilmelidir ki, biz belirlediğimiz program dahilinde ağır ama sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz gençler olarak bu yola girerken kimseden icazet almadık. Yolumuza devam ederken de kimsenin taktirine ve icazetine ihtiyacımız yok. Zafere ulaşmak için bize Allah (cc) yeter.

Ne sosyal statü için ne de şahsi menfaat için bu yola girdik. Biz bu yola, ülkede görüş ayrımından dolayı kimse kimseyi kırmasın diye girdik. Bu yola baş koyan tüm kardeşlerimiz kendi görüşlerini özgürce savunabileceği gibi, görüşlerine mensup oluşumlarda da görevlerine devam edebilmektedirler.

Bizler olması gerekeni, aslında büyüklerimizin bize öğütlemesi gereken şeyleri savunuyoruz. Bizler yılmadan yıkılmadan Allah’ın izni ve desteği ile kardeşlik bağlarını ülkemizden başlayarak tüm dünyaya yayma yolunda mücadele edeceğiz.

Bu düşüncelerle aramıza katılmak isteyenleri aramıza almaya devam edeceğimiz gibi bu düşüncelere aykırı hareket edenler olması halinde onları da aramızdan çıkaracağız.
Yol uzun, yük ağır ve vaktimiz dar… Dolayısıyla kaybedecek vaktimiz yok. Kardeşliğimizi pekiştirmek için çıktığımız bu yolda bizimle omuz omuza mücadele edecek tüm kardeşlerimizi aramıza davet ediyor ve saygılar sunuyorum.

Muhammed Muhsin AKSOY
Yükselen Gençlik Derneği Genel Başkanı