Öğrenci Meclisleri ve Önemi

Öğrenci Meclisleri ve Önemi
Muhammed Muhsin AKSOY (4 Kasım 2011)

Bu yazımda sizlere öğrenci meclisleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Aynı zamanda öğrenci meclislerinin önemine değineceğim.

Öğrenci meclisleri “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” adı altında TBMM ve MEB’in ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. Bu proje MEB’e bağlı on beş milyonu aşkın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisini kapsamaktadır. Proje 2003-2004 eğitim öğretim yılında 81 ilde toplamda 300 okulda pilot uygulaması yapılmış ve o yıldan itibaren uygulamaya konulmuştur.

Projenin genel olarak amacı, öğrencilere seçme seçilme kültürünü benimsetme, girişimci olma, problem çözme gibi gelişimler amaçlanmaktadır. Öğrenci meclislerinde seçimler sınıftan başlayıp okul, ilçe, il ve TBMM’de Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaları madde madde açıklamak istiyorum.

1- Sınıf Temsilciliği: Her sınıf kendi içinde yaptığı seçimle sınıfı temsil etmek üzere bir öğrenci seçer.

2- Okul Öğrenci Meclisi: Sınıf temsilcilerinden oluşan meclistir. Bu meclisin başkanlığına sadece sınıf temsilcileri aday olabilir.

3- İlçe Temsilciliği: Bir ilçede bulunan tüm okul öğrenci meclisi başkanları bir arya gelerek ilçelerini temsil etmek üzere temsilci seçerler. Temsilci sayısı eğer bulundukları il büyükşehir statüsünde ise üç temsilci, nomal statüde bir il ise ilçeyi temsil etmek üzere beş temsilci seçerler.

4- İl Öğrenci Meclisi: İlçe temsilcilerinden oluşan meclistir. İlçe temsilcileri kendi aralarında yapacakları seçimle il öğrenci meclisi başkanlık divanını seçerler.

5- Türkiye Öğrenci Meclisi: 81 ilin il öğrenci meclisi başkanından oluşur. İl öğrenci meclisi başkanlarının kendi aralarında yaptığı seçimle başkanlık divanı belirlenir.

Sınıf ve okul seçimleri ekim ayında, ilçe seçimleri kasım ayında, il seçimleri aralık ayında ve Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi nisan ayında TBMM’de yapılmaktadır.

Öğrenci meclislerinin işlevini genel olarak şu şekilde açıklayabiliriz. Öğrenci meclisleri öğrenciler ile idareler arasında köprü görevi kurmaktadır. Temsilcilerin görevi ise öğrencilerden gelen talepleri ilgili mercilere ulaştırıp çözümü için takipçisi olmaktır.

Üç yıl boyunca öğrenci meclislerinde aktif olarak çalışmış biri olarak öğrenci meclislerinin önemine değinmek istiyorum. Öğrenci meclislerine katılan öğrencilerde özgüven, girişimcilik gibi kişisel becerilerin gelişimine yardımcı oluyor. Bunların yanında farklı görüşteki insanlarla uzlaşabilme, ekip olabilme, iyi ve güzellikler için birlikte hareket edebilme gibi faydalar sağlamaktadır.

Öğrenci meclisi seçimlerini değerlendirecek olursak, siyasi partilerin seçim çalısmalarını da yakından takip etmiş biri olarak öğrenci meclisi seçimlerinin daha hareketli geçtiğini ve öğrenci arkadaşlarımızın daha fazla çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Öğrenci meclislerinin eksik noktalarından ön plana çıkanlarına değinerek yazımı tamamlamak istiyorum. Öğrenci meclislerinin bu kadar faydalı özellikleri olmasına rağmen malesef yeterince tanıtımı yapılmıyor. Dolayısıyla gerek öğrenciler tarafından ve gerek kamuoyu tarafından öğrenci meclislerine karşı bir ilgi oluşmuyor. Temilcilerimize gereken değer verilmiyor. Bunlarla birlikte öğrenci meclisleri ilçe, il
ve ülke bazında öğrencilerin sorunlarını temsilcilerin dile getirebilmesi için yeteri kadar toplanma fırsatı verilmiyor. Öğrenci meclislerinin yapacakları faaliyetler için bütçeler ayrılmıyor.

Geleceğin liderlerinin, nitelikli milletvekillerinin, halk tarafından küçüklükten itibaren doğruluk ve dürüstlükleriyle tanınan insanların yetişebileceği bu meclislerimizin bahsetmiş olduğum sorunların aşılmasıyla daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

Değerli büyüklerimizin rehberliği ve kıymetli kardeşlerimizin ilgi, alaka ve mücadeleleri ile bahsetmiş olduğumuz sorunların aşılacağını ve öğrenci meclislerinin gerçek manada işlerlik kazanacağına yürekten inanıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir