Öğrenci Meclisleri Nedir?

Öğrenci Meclisleri Nedir?
Muhammed Muhsin AKSOY (11 Ocak 2011)

DEMOKRASİ EĞİTİMİ ve OKUL MECLİSLERİ PROJESİ

PROJENİN AMACI?

Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

BAŞLAMA TARİHİ?

Proje 2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

KİM UYGULAR?

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi TBMM ve MEB tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan bir projedir.

KİMLERİ KAPSAR?

Proje, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

SEÇİMLER NASIL YAPILIR?

Seçimler beş aşamadan oluşur:

  1. Sınıf Temsilciliği seçimi: Bir sınıfta bulunan öğrenciler tarafından seçilir
  2. Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi: Okul seçim kurulu iki çeşit seçim usulü belirler.
    a) Sınıf temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği bir okul öğrenci meclisi başkanı
    b) Okulda bulunan tüm öğrencilerin oy kullanmasıyla seçilecek olan okul öğrenci meclisi başkanı
  3. İlçe Öğrenci Temsilciliği seçimi: Bu seçimlere o ilçede bulunan tüm okul öğrenci meclisi başkanları katılır. Büyük Şehir statüsündeki illerde ilçe temsilcileri üç kişi olarak seçilir. Normal şehirlerde ise beş kişi. Okul öğrenci meclisi başkanları ilin durumuna göre üç veya beş temsilci seçerler. Bu temsilciler il öğrenci meclisi üyeliğine seçilmiş olurlar.
  4. İl Öğrenci Meclisi seçimi: İlçelerde il öğrenci meclisi üyeliğine seçilen öğrenciler kendi aralarında yapacakları seçimle il öğrenci meclisi başkanını seçerler.
  5. Türkiye Öğrenci Meclisi seçimi: İllerinde il öğrenci meclisi başkanı seçilen 81 kişi TBMM’de bir araya gelerek kendi aralarında yapacakları seçimle Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanını belirlerler.

Not: Sınıf başkanlığı ile sınıf temsilciliği birbirinden ayrıdır. Bu ikisi çok karıştırılmaktadır. Sınıf başkanlığı seçimi ayrı sınıf temsilciliği seçimi ayrı yapılmaktadır. Birçok sınıf rehber öğretmeni bu ayrıntıyı kaçırmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir