Gerilimi ve sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Yükselen Gençlik Derneği Genel Başkanı Muhammed Muhsin Aksoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette dernek ve vakıf faaliyetlerinin gönüllülük ve işbirliği esasına dayandığına vurgu yapan Vali Öz, bunun derneklerin amaçlarını gerçekleştirmede çok önemli olduğunu söyledi. Vali Öz, “Sivil toplum örgütleri, sivil yapıya sahip olmakla birlikte gönüllülük esasına göre çalışan yapılanmalardır. Son yıllarda ülkemizde sivil toplum kurumları yerel siyasete, yerel yönetime ve yerel hizmetlere daha çok katılım göstermektedirler. Bunun yanında farklı kaynaklardan da proje destekleri alarak bulundukları yere önemli katkılar sağlamaktadırlar. Eğitim, işbirliği, yöresel kalkınma veya geleceğe hazırlanma amaçlı bazı etkinliklerde iyi projeler yaparlarsa, Uluslar arası düzeyde ve Türkiye’de ki farklı kurumlardan, proje desteği alma imkânına da kavuşuyorlar” dedi.

Meslek grupları veya geleceğe bakış açısından gençlerin bu tür projelerin içerisinde yer almasının çok önemli olduğunu ifade eden Vali, “Biz de devlet olarak yapılan bu çalışmalara destek verir, zaman içerisinde farklı kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle birlikte devreye girilebiliriz. Dolayısıyla bir sivil toplum çatısı altında buluşmuş olmak ve geleceğe belli bir hedefle yürümek önemli bir faaliyet ve gelişimdir” diye konuştu.

AMAÇ; GERİLİMLERİ VE SIKINTILARI ORTADAN KALDIRMAK

Vali Öz’e çalışmaları hakkında bilgiler veren Yükselen Gençlik Derneği Genel Başkanı Muhammed Muhsin Aksoy konuşmasında; 29 Mayıs 2012 yılında Yükselen Gençlik Platformunu oluşturduklarını belirterek, 29 Mayıs 2013 tarihinde de Trabzon merkezli Yükselen Gençlik Derneğini kurduklarını söyledi. Aksoy, “Derneğimizin temel amacı; Geçmişte ve günümüzde siyasi farklılıklardan dolayı gençler arasında zaman zaman yaşanan gerilimi ve sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Farklılıklarımızın bizi biz yapan değerler olduğu ilkesiyle birlikte, farklı görüşlere sahip olan genç arkadaşlarımızla bir bütün oluşturup, bu doğrultuda hareket ederek genç liderler yetiştirmektir. Şu anda 25 ilde temsilcilerimiz ve 8 bölgemizde de bölge başkanlarımız bulunmaktadır. Bunların dışında 42 ilden de üye katılımlarımız gerçekleşti. Faaliyet alanında bu ideali yaymak için Yükselen Gençlik Akademisi şeklinde bir yapılanma içerisindeyiz. Bu yapılanmayı yavaş yavaş belirli bir sisteme oturtup farklı illere yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.