“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” Nedir?

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” Nedir?
Muhammed Muhsin AKSOY (11 Ocak 2011)

Bu yazıyı yazmaktaki gayem, “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”  hakkında sizleri ufak bir nebze de olsun bilgilendirmek ve kamuoyunun öğrenci meclislerine olan ilgilisini artırmaktır.

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”  ilköğretim 2. Sınıftan ortaöğretim son sınıf öğrencilerine kadar olan bölümü kapsamaktadır. Projenin amacı yönergede geçtiği şekliyle şöyledir.

“Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.” (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Madde-5)

Bu proje MEB tarafından hazırlanmış ve TBMM ile ortak işbirliği içerisinde uygulamaya konulmuş bir projedir. Bu projenin pilot uygulaması 2003-2004 Öğretim yılında 81 ilde toplam 300 okulda denenmiş ve başarılı bulunarak 2004-2005 yılından itibaren “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi” olarak uygulamaya konulmuştur.

Proje dâhilinde öğrenci temsilciliği sınıf temsilciliğinden başlayıp Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığına kadar dikey hareketlilik yaşanabilen bir sistemdir. Bu dikey hareketlilik seçimle yapılmakta ve şu merhalelerden geçmektedir. Ekim ayı içerisinde okullarda şube temsilcileri ve ardından Okul Öğrenci Meclisi seçimleri yapılmaktadır. Okul Öğrenci Meclisi başkanlığına seçilen tüm öğrenciler Kasım ayının ilk haftasında ilçede kendi aralarında yaptıkları seçimle 5 kişilik bir başkanlık divanı oluştururlar. Tarihi yönergede belirtilmemesine karşın genellikle Aralık ayının ilk haftasında her ilçede seçilen 5 temsilciden oluşan ekip seçimle 5 kişilik İl Öğrenci Meclisi başkanlığını oluştururlar. Türkiye Öğrenci Meclisi ise İl Öğrenci Meclisi başkanlarından oluşur ve Milli Egemenlik Haftasında toplanırlar. Kendi aralarında yaptıkları seçimle Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanını oluştururlar.

Öğrenci meclisleri eğitim öğretimle ilgili tespit etmiş oldukları sorunları ve çözümleri kararlar alarak ilgili yerlere ulaştırırlar. Ancak alınan kararlar tavsiye niteliği taşır.

Türkiye Öğrenci Meclisi’nin şimdiye kadar almış olduğu kararları ve Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi kapsamında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler www.tbmm.gov.tr sitesinde Kültür Sanat Yayın Kurulu bölümünden Türkiye Öğrenci Meclisine girerek bahsetmiş olduğum bilgilere ulaşabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir