Tüm Mazlumların Yanındayız

Dünyanın her tarafında kan ve göz yaşının, açlık ve sefaletin hakim olduğunu üzülerek görmekteyiz. Yine dünyanın her tarafında zenginliğin, israfın ve gösterişin hakim olduğunu da tiksinerek izlemekteyiz.

Başta İsrail tarafından Gazze’ye yapılan bombalı saldırıları ve Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin inanç özgürlüklerine müdahale olan oruç yasağını kınıyoruz. Zulüm altında kalan tüm mazlum insanlar dini, dili, rengi ne olursa olsun inancımız gereği onları savunmak, koruyup kollamak mecburiyetindeyiz. Lakin bizler de acınacak durumdayız. Asırlarca insanlığa hizmet etmiş, zalimin karşısında ve mazlumun yanında olmuş bir tarihimizle sadece övünmekle yetiniyoruz. Zulümler karşısında sadece kınamakla yetiniyoruz.

Temennimiz odur ki, bizler de geçmişimizde olduğu gibi Hak’kın rızası için tüm dünyada huzur ve barışı hakim kılacak neferler oluruz.

Adaletin, huzur ve barışın hakim olduğu bir dünyada buluşmak dileğiyle…

Muhammed Muhsin AKSOY
Genel Başkan