KTÜ İlahiyat Kulübü

Bu mesajda sizlere KTÜ İlahiyat Kulübümüzü tanıtmaya çalışacağım.  Kulüp hakkında bilgi vermeden önce kulüp nedir bu konuya açıklık getirmek istiyorum.

Kulüpler Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan öğrencilerin sosyal, kültürel ve çeşitli alanlarda faaliyet göstermeleri için kurulan oluşumlardır. Kulüpler iki kısma ayrılıyor. Genel kulüpler ve akademik kulüpler. Genel kulüpler tüm üniversite öğrencilerinin aktif olarak görev alabildiği kulüplerdir. Akademik kulüpler ise sadece ilgili fakülte öğrencilerinin aktif görev alabildiği kulüplerdir.

İlahiyat Kulübümüz Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı akademik bir kulüptür. Kulübümüzün amacı Hz. Adem’den günümüze kadar devam eden hak ve batıl mücadelesinde hakkın yanında olmak ve hakkın hakim olması için mücadele etmektir. Kulübümüz önce fakültemizde sonra üniversitemizde, ilimizde, bölgemizde, ülkemizde ve tüm dünyada iyilik ve güzellikleri yaymanın gayreti ve mücadelesini vermektir. Kulübümüz farklı kültürlerden, farklı siyasi düşüncelerden oluşan arkadaşlarımızın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Farklılıklarımızın bizi biz yapan değerler olduğunun farkında olan kulüp mensuplarımızla birlikte fakültemizden başlayarak tüm dünyada adil bir düzenin kurulması için İslam birliği, İslam kardeşiliği ve İslam ümmeti olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Tarihten de ders aldığımızda dünyada ne zaman müslümanlar bu değerleri benimseyerek birbirleriyle kenetlenmişlerse işte o zaman tüm dünyada adil bir düzen kurulmuş zalimler mazlumları ezememiştir.

Hedeflerimizi yüksek belirle noktasında bizlere en güzel örnek Peygamber Efendimiz olmuştur.

Peygamber Efendimizin (SAV) Hendek Savaşındaki bir hatırasını sizlerle paylaşarak bahsetmiş olduğum hususu örneklendirmek istiyorum.

Peygamber Edendimiz (SAV) ashabıyla hendeği kazarken büyük taşlar çıkıyor, o taşları ashab kıramıyordu. Peygamber Efendimiz bu durumlarda kendisi taşları kırıyordu. Bir keresinde taşa vurduğu zaman bir kıvılcım çıkıyor. Bir daha vuruyor, bir daha kıvılcım çıkıyor. Bir daha vuruyor, bir daha kıvılcım çıkıyor… Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Bu kıvılcımda Sâsânî İmparatorluğu’nun, Mecûsîlerin devletinin, Bizâns imparatorluğunun, Bizans arazilerinin; yâni doğu tarafının, batı tarafının ve kuzey tarafının müslümanların eline geçtiğini gördüm.”

Peygamber Efendimizin (SAV)in o zamanki zor şartlar altında vermiş olduğu bu müjde ve koymuş olduğu hedef bizler için hedeflerimizi büyük koymamız için çok önemli bir örnektir. ALLAH (CC) ümitlerin tükendiği zaman tarihte çok kez örneği göründüğü gibi zaferi Müslümanlara nasip etmiştir. ALLAH (CC) kendi rızasına uygun işler yapmayı bizlere nasip etsin.

Gayret bizden, zafer ALLAH’tandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir