Din ile Siyaset İlişkisi…

Din ile Siyaset İlişkisi…
Muhammed Muhsin AKSOY (29 Ekim 2012)

Dini siyasete alet etmeyin, din ve devlet işlerini birbirine karıştırmayın gibi konuşmalarla birçok kez karşılaşıyoruz. Dinde siyaset var mıdır? Din ve devlet işleri birbirinden ayrı mıdır? İnşallah bu yazımızda her Müslümanın yapması gerektiği gibi İslam penceresinden olaylara bakarak oluşan soru işaretlerini gidermeye vesile olacağız.

Öncelikle dinimizin genel bir tarifine bakalım…

Din, Allah tarafından konulmuş bir kanundur. İnsanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. Yüce Rablerine karşı ne şekilde ibadette bulunacaklarını öğretir. İyi ve faydalı şeyler yapmaya sevk eder, zararlı işlerden de alıkoyar. Din, insan aklının kendi kendine sorup durduğu, “Ben kimim, nereden gelip nereye gidiyorum?” sorularının tatmin edici yegâne cevap kaynağıdır.

Dinimizin gayesi nedir?

Yüce dinimiz İslam’ın gayesi ruh ve bedenden meydana gelen biz insanların hem dünya hem de ahiret saadetini sağlamaktır. Şahısların, ailelerin, toplumların ve milletlerin huzur ve refah içerisinde yaşayabilmesi istenmektedir. Bunların da ne şekilde olacağı açık bir şekilde bildirilmiştir.

Siyaset nedir?

Halkımız yıllarca siyasetçiler tarafından aldatıldığı için siyaset konusunda genel anlamda olumsuz bir yargı oluşmasına neden olmuş. Nitekim siyasetin yalan dolan, hile,düzenbazlık gibi olumsuz anlamlar taşıdığı ifade edilmektedir. Bu tarifleri zaman zaman eğitim düzeyi yüksek olan insanlar tarafından da duymanız mümkündür. Tabi biz olayı sözlük anlamıyla ele alacağız ve bilgilerimizi tazeleyerek “Siyaset veya politikanın, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış” olduğunu hatırlayacağız. Siyasetçilerin olumsuz davranışlarıyla siyasetin yanlış bir iş olmadığını örneklendirmek adına doktorları örnek verebiliriz. Doktorluk mesleği önemli bir meslektir ama işini kötü yapan bir doktordan dolayı doktorluk kötüdür pis iştir diyemeyiz. Siyaset konusu da aynı şekildedir.

Devlet nedir?

Devletin ne olduğuna dair bir yorum şu şekildedir: “Bir ülkede, bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı olarak yaşayan bir milletin veya milletler topluluğunun meydana getirdiği siyasi varlık. Genel ve klasik bir ifadeyle, belli bir toprak üzerinde müstakil bir teşkilat kurmuş insan topluluğuna devlet denir ” Dolayısıyla devlet kendisine bağlı olan insanların hukuki ihtiyaçlarını, ekonomik ihtiyaçlarını, güvenliklerini, eğitimlerini ve diğer konulardaki ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan bir yapıdır.

Din siyasete karışıyor mu?

Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olduğuna göre devletin adaletini, eğitimini, ekonomisini ve her şeyini siyasi irade belirleyecektir. Allah (cc) bizleridünyaya imtihan için göndermiş ve bize hem dünyada hem de ahirette nasıl huzur içerisindeyaşayacağımızın yolunu göstermiştir. Dolayısıyla din siyasete karışmaz, din ve devlet işleribirbiriyle karışık olmaz denmesi mantıksızdır. Siyasi lider olarak bizlere en büyük örnekPeygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’dir. Bildiğiniz üzere Peygamber Efendimiz Medine’de İslam devleti kurmuş ve kurmuş olduğu İslam devletinin başkanlığını yapmıştır. Devletin içyapısıyla birlikte dış ilişkiler konusunda da çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Dinin siyasi konulara karışmayacağı konusundaki düşüncelerin bilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Dinimizin sadece namaz kılmaktan oruç tutmaktan ibaret olduğu zannedildiği ve diğer konulardaki yani ekonomisinden, hukuki konularından, eğitimine kadar her alanda bir kuralları olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Tabi bu değerlendirmemiz Müslüman olup bahsi geçen konu hakkında hataya düşenler için geçerlidir, gayrimüslimleri hiç kayda bile almıyoruz.

İnsanların fikirleri ailesinden, çevresinden, kültüründen veya inancından gelir. Biz Müslümanlar olarak fikirlerimiz, olaylara bakış açımız, yaşam tarzımız yani kısaca her şeyimiz inancımıza (İslam’a) göre olmalı. Ölçümüz Kur’an-ı Kerim ve Sünnet olduğu müddetçe inşallah Allah (cc) bizlere hem dünya hem ahiret saadetini nasip edecektir.