30 Ağustos Zafer Bayramı

El ele verdiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu Kurtuluş Savaşı döneminde yaşamış bir milletiz. Gözünü vatanımıza diken dönemin süper güçlerine rağmen dedelerimiz omuz omuza vererek Yüce Allah’ın yardımıyla düşmanları geri püskürtmüştür.

Yine günümüzde dünyanın süper güçleri güçsüz gördükleri ülkelere canice saldırmaya devam etmektedir. Geçmişten beri zulmetmeyi, güçlü olanın haklı olduğunu savunan bir zihniyet hep varolmuştur. Lakin buna karşı da adaleti, adil olmayı savunan şerefli bir zihniyet de sürekli varolmuştur.

Ecdadımız asırlarca zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olarak adaletiyle bu şerefli sancağı taşımıştır. Özellikle son asırda gücümüzü kaybetmemiz dolayısıyla güçlünün hakim olduğu bir dünya kurgulanmış ve her yerde kan ve göz yaşı akmaktadır.

Bizler sadece kendimizden sorumlu insanlar değiliz. Ecdadımızın bizlerin omuzlarına yüklediği bir sorumluluk var. Tüm mazlum coğrafyalar bizlerden hareket bekliyor. Bizlerse birbirimize düşmüş durumdayız. Silkenip kendimize gelme vakti gelmiştir.

Milletimiz açısından çok önemli bir yere sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşındaki Milli Mücadele ruhunu anlayıp birbirimize kenetlenerek yeniden adalet sancağını dünyada dalgalandırmak dileğiyle…